Dogoterapia (kynoterapia) jest metodą terapeutyczną, polegającą na wykorzystaniu w rehabilitacji dzieci dobroczynnego wpływu, jaki daje kontakt z psem. Wykorzystywana jest przede wszystkim w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i umysłowo. Dogoterapia daje również znakomite efekty w pracy z dziećmi z zaburzeniami w rozwoju, takimi jak spektrum autyzmu. Bezpośredni kontakt z odpowiednio wyszkolonym psem, pod czujmym okiem wykwalifikowanego terapeuty, pozwala osiągnąć znaczący postęp w rozwoju psychicznym i emocjonalnym dziecka. Trzeba podkreślić, że rehabilitacja tą metodą może być prowadzona wyłącznie przez kompetentnego specjalistę przy udziale właściwie przygotowanego psa!

Zajęcia z psem zwykle prowadzone są dla grup kilkuosobowych, ale też indywidualnie. Zawsze rodzaj terapii dostosowywany jest do potrzeb danego dziecka. Generalnie nie ma przeciwwskazań do tego rodzaju terapii, za wyjątkiem alergii. Bardzo ważną rolę w dopasowaniu zajęć odgrywa wywiad z opiekunami dziecka, dzięki któremu możliwe jest dostosowanie metody pracy do indywidualnych potrzeb danego dziecka. W zależności od sytuacji terapia może mieć różny charakter i intensywność, od spotkań z psem polegających głównie na zabawie (pomocne zwłaszcza przy problemach intelektualnych i emocjonalnych dziecka), po sukcesywną pracę opartą na ćwiczeniach wiodących do określonego celu (często wykorzystywane przy niepełnosprawności ruchowej).

Dogoterapia jest rodzajem rehabilitacji niezwykle przyjaznym dzieciom, wiele dzieci reaguje niezwykle pozytywnie na kontakt z psem, co dodatkowo motywuje do ćwiczeń. Psi terapeuta pozwala dziecku rowijać się wielokierunkowo, takie zajęcia angażują wszystkie zmysły dziecka i pozwalają na równoległe ćwiczenie wielu umiejętności. Ponadto dzieci czują się pewnie w towarzystwie psa, który okazuje im szereg pozytywnych uczuć i pozwala im poczuć się kontaktowo. Psy chętnie ćwiczą z dziećmi i wykonują ich polecenia, co wzmacnia determinację dziecka do osiągania jak najlepszych efektów swojej pracy.

Terapia z psem często jest stosowana jako terapia uzupełniająca, rzadziej samodzielnie. Dobrze dobrana forma zajęć z psem i terapeutą potrafi w lżejszych przypadkach dać spektakularne efekty już po kilku spotkaniach. Bardzo dobre efekty w krótkim czasie obserwowane są zwłaszcza w terapii dzieci ze spektrum autyzmu, z zespołem aspergera, z ADHD czy zaburzeniami lękowymi. Nie oznacza to jednak, że każde dziecko bez wyjątku może brać udział w terapii z psem. Zdarza się, że dziecko źle reaguje na obecność psiego terapeuty, boi się i nie współpracuje. Wówczas dogoterapia nie będzie odpowiednim rodzajem zajęć.