Warszawa-Radość mazowieckie
ul. Mrówcza 33B

http://sensorium.warszawa.pl

Tel.: 604 28 81 11

Dodaj do ulubionych
Zadaj pytanie
Podaj więcej szczegółów które pomogą przygotować ofertę dla Ciebie

Zapewniamy:

Tryb rehabilitacji
rehabilitacja ambulatoryjna
Rehabilitacja dzieci
terapia integracji sensorycznej
fizykoterapia dzieci
kinesiotaping dzieci
terapia ręki
psychoterapia dzieci
kinezyterapia dzieci
logopedia
muzykoterapia
metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
trening słuchowy
Rehabilitacja niemowląt
metoda NDT Bobath
metoda Vojty
Finansowanie
prywatne

Opis

SENSORIUM - terapia Metodą Tomatisa®, fizjoterapia, SI, rehabilitacja

Metoda Tomatisa jest techniką słuchowej stymulacji neurosensorycznej.

Ze względu na wysokie wymagania stawiane przez Centrum Tomatisa w Luksemburgu, w Polsce jest tylko kilkudziesięciu certyfikowanych terapeutów pracujących metodą Tomatisa, z czego stopień trzeci, czyli uprawnienia konsultanta, posiada około dwudziestu osób. Terapeuci gabinetu Wczesnej Interwencji Terapeutycznej zaliczają się do tej elitarnej grupy.

Wyróżnia nas to, że dziecko, które trafia pod opiekę naszego gabinetu, zostaje objęte kompleksową opieką. Terapia Metodą Tomatisa jest tylko jedną z form wsparcia, w razie potrzeby rodzice dzieci mogą liczyć na profesjonalne wsparcie psychologa, logopedy, wskazówki dotyczące rehabilitacji i wsparcia na płaszczyźnie szkolnej. Konsultanci Metody Tomatisa mają dostęp do najnowocześniejszego sprzętu, najnowszych procedur terapeutycznych, i pełne wsparcie centrali. Mają także wiedzę i uprawnienia niezbędne do przeprowadzania pełnej diagnostyki i programowania indywidualnych, najbardziej zaawansowanych procedur terapeutycznych.

Nasi konsultanci Metody Tomatisa pracują z dziećmi z zakłóceniami uwagi słuchowej, z dziećmi autystycznymi i zespołem Aspergera, z dziećmi z problemami adaptacyjnymi i problemami szkolnymi. Na tym polu gabinet Wczesnej Interwencji Terapeutycznej ma bardzo duże osiągnięcia, co daje Państwu gwarancję skuteczności i bezpieczeństwa stosowanych tam metod, gdyż oprócz samej metody Tomatisa terapeuci stosują zaawansowaną terapię psychologiczną i logopedyczną, oraz wsparcie lingwistyczne, zapewniając dzieciom i ich rodzicom całościowe, holistyczne podejście do problemów, z którymi się borykają.

Obecnie metodę Tomatisa stosuje się w terapii takich dysfunkcji, jak:

 • podwyższone napięcie i stany lękowe
 • problemy z koncentracją i uwagą
 • trudności szkolne i fobie szkolne
 • dysfunkcje związane z motoryką dużą i małą
 • dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia
 • kłopoty z orientacją przestrzenną
 • złe samopoczucie
 • niska samoocena
 • wady wymowy
 • zakłócenia językowe
 • zaburzenia afektywne
 • zakłócenia psychomotoryczne
 • trudności z nauką języków
 • trudności w relacjach dziecko-rodzic
 • problemy w rodzinach adopcyjnych
 • zaburzenia emocjonalne
Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie stanowią ofery handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.